สมาร์ทการ์ด Tecnology

Card Construction

     Mostly all chip cards are built from layers of differing materials, or substrates, that when brought together properly gives the card a specific life and functionality. The typical card today is made from PVC, Polyester or Polycarbonate. The card layers are printed first and then laminated in a large press. The next step in construction is the blanking or die cutting. This is followed by embedding a chip and then adding data to the card. In all, there may be up to 30 steps in constructing a card. The total components, including software and plastics, may be as many as 12 separate items; all this in a unified package that appears to the user as a simple device.

 

การผลิตบัตร

    บัตรที่มีชิพฝังอยู่ส่วนใหญ่นั้น จะถูกทำเป็นชั้นๆด้วยวัสดุและพื้นผิวของบัตรที่แตกต่างกันออกไป เมื่อนำมารวมกันแล้วก็จะได้บัตรที่ทำงานได้เหมาะสมกับงานและมีฟังชั่นที่หลากหลายสำหรับการใช้งาน  บัตรทั่วไปทุกวันนี้ทำจาก PVC โพลีอีสเตอร์ หรือ โพลีคาร์โบเนต

      โดยจะทำการพิมพ์และเคลือบพื้นผิวจากแผ่นวัสดุที่มีขนาดใหญ่ แล้วจึงนำมาทำการตัดแบ่งให้ได้ขนาดบัตร และหลังจากนั้นก็จะทำการฝังชิพลงไป และขั้นตอนถัดมาก็คือการนำข้อมูลเพิ่มเข้าไปในบัตร  กระบวนการทั้งหมดนี้มีขั้นตอนมากกว่า 30 ขั้นตอนด้วยกันกว่าจะได้มาเป็นบัตร 1 ใบ

        รวมถึงซอฟแวร์และชิ้นส่วนพลาสติก อาจจะมีมากกว่า 12 ชิ้นในบัตร 1 ใบ  และทั้งหมดนี้คือขั้นตอนกระบวนการผลิตที่ซับซ้อน แต่เมื่อถึงมือผู้ใช้แล้วต้องเป็นบัตรที่พร้อมจะใช้งานได้ทันที 


ที่มา:

http://www.smartcardbasics.com/smart-card-types.html#contact-cards


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 17,748