อุปกรณ์การอ่านบัตร ( Card Reader )

เครื่องอ่านบัตร Proximity เครื่องอ่านบัตร RFID เครื่องอ่านบัตรแถบแม่เหล็ก 

Visitors: 17,748