การส่งไฟล์งานเพื่อสั่งผลิตบัตร

การส่งไฟล์งานเพื่อสั่งผลิตบัตร ( สำหรับบัตรออฟเซ็ท )

ไฟล์งานที่ทำจากโปรแกรม illustrator ( นามสกุล *.ai )

ขนาดบัตร 5.4 x 8.6 ซ.ม. 

ส่งไฟล์มาที่ email : thaismartcards@gmail.com 
สงสัยหรือสอบถามเกี่ยวกับการเตรียมไฟล์ 
ติดต่อ 081-5591504 

 

Visitors: 47,990