บัตรสมาชิก

บัตรสมาชิก ( Member cards ) 
เป็นบัตรที่ทางร้านค้า/บริษัท/องค์กร จัดทำให้สมาชิกสำหรับนำมาใช้บริการต่างๆ
เช่น เป็นบัตรส่วนลด / บัตรเข้า-ออก / บัตรแสดงสิทธิพิเศษ / ชำระค่าบริการ ฯลฯ

ดังนี้บัตรประเภทพนี้จะต้องมีความสวยงาม ดูน่าเชื่อถือ ปลอมยาก มีข้อมูลประจำบัตร
มีไอดีเฉพาะบัตร เป็นต้น
ทางเรามีบริการให้คำปรึกษาในการผลิตบัตรสมาชิกทุกประเภท ด้วยประสบการณ์
ในการผลิตบัตรสมาชิกให้กับหน่วยงานหลายประเภท ทำให้เราทราบถึงความต้องการ
และรูปแบบบัตรที่เหมาะสมในแต่ละองค์กรเป็นอย่างดี

*** ราคาค่าบริการผลิต PVC 0.5/0.76 4 สี2หน้า ***

จำนวน (ใบ) หนา 0.5 มม. หนา 0.76 มม
500 12 15 บาท
1000 8 9 บาท
2000 7 8 บาท
5000 4 5 บาท
10000 3.8 4 บาท
  • บัตรมีชิปและแถบแม่เหล็ก

  • sample

  • Hologram

Visitors: 47,992