บัตรควบคุมการเข้า-ออก

บัตรสำหรับควบคุมการเข้า-ออก สถานที่

บัตรประเภทนี้มีหลายรูปแบบให้เลือก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบอ่านบัตรที่ใช้ร่วมกับระบบควบคุมประตูนั่นเอง
ตัวอย่างบัตรประเภทนี้

บัตรที่ต้องสัมผัส ( contact card )
- บัตรบาร์โค๊ด
- บัตรแถบแม่เหล็ก

บัตรทาบ/บัตรที่ไม่ต้องสัมผัส ( contactless card )

- บัตร Proximity 125 KHz
- บัตร Mifare 

ทางเราผลิตบัตรแบบนี้ได้ทุกประเภท พร้อมการพิมพ์ที่สวยงานเป็นเอกลักษณ์ ในราคาที่ยุติธรรม 

***ราคาขึนอยู่กับชนิดบัตร/จำนวน/รูปแบบการพิมพ์ ***


Visitors: 48,382