บัตรความถี่ 860-960 MHz

บัตรความถี่สูงมาก ( UHF Cards )
เป็นบัตรที่ทำงานในย่านความถี่ 860-960 MHz ซึ่งมีคุณภาพในการอ่านข้อมูล
จากบัตรในระยะไกลได้ มีอัตราการโอนถ่ายข้อมูลสูง มีอายุการใช้งานยาวนาน
และมีคุณสมบัตรด้านความปลอดภัยสูง 
เหมาะสำหรับ งานด้านการขนส่ง โลจิสติกส์ สินค้าคงคลัง หรือเป็นบัตรเข้างาน เป็นต้น

บัตรที่ทางเราจำหน่ายจะสามารถอ่านได้ในระยะไกลสูงสุดถึง 30 ฟุต และมีปัญหาด้าน
การรบกวนของสัญญานต่ำมาก ( ชิปมีหลายแบบ มีระยะการอ่านต่างกัน *)

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ line @thaismartcards

Visitors: 47,990