RFID Keyfob

กุญแจ RFID
เป็นรูปแบบหนึ่งของบัตร RFID ที่ออกแบบมาเป็นพวงกุญแจ 
แต่ความสามารถทุกอย่างยังเหมือนกับบัตร RFID ทุกประการ
แต่สะดวกในการพกพา ขนาดกระทัดรัด มีหลายรูปทรงให้เลือก

ภายในจะประกอบด้วยชิปทั้งแบบ LF หรือ HF ที่สามารถใช้เป็นตัวเปิดเข้า-ออกอาคาร
เหมาะสำหรับ การควบคุมการเข้าออกอาคาร/ การเช็คเวลาเข้าทำงาน / Keycard ในโรงแรม
จ่ายค่าโดยสารรถเมล์ / การควบคุมและบริหารที่จอดรถ / บัตรยืนยันตัว เป็นต้น

Visitors: 48,798