บัตรศูนย์อาหาร

บัตรศูนย์อาหาร ( Food Court Cards )
เป็นบัตรชั่วคราวที่ศูนย์อาหารให้ผู้ใช้บริการนำไปซื้ออาหารในศูนย์ได้
ซึ่งในบัตรจะต้องมีรหัสประจำบัตร ที่จะเป็นรูปแบบไหนก็ได้ที่เครื่องอ่านในแต่ละจุดขายอาหารอ่านได้
เช่น บาร์โค๊ด RFID Mifare บัตรแถบแม่เหล็ก เป็นต้น

ทางเราสามารถผลิตบัตรศูนย์อาหารได้ทุกรูปแบบ มีชนิดของบัตรให้เลือกครบเท่่าที่ในตลาดมีใช้

*** ราคาขึ้นอยู่กับชนิดบัตรและจำนวน

Visitors: 48,799