บัตรนักเรียน/นักศึกษา

บัตรนักเรียน/นักศึกษา

ผลิตด้วยเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ Retransfer หรือ ผสมผสานระหว่างออฟเซ็ท
และเครื่องพิมพ์ ทำให้ได้บัตรที่มีคุณภาพสูงสุด มีความทนทานในการใช้งานหลายปี
สามารถผลิตได้กับบัตรทุกชนิดตามที่หน่วยงานการศึกษาต้องการ

*** ราคาขึ้นอยู่กับรูปแบบและจำนวน ***


Visitors: 48,798