บัตรเขียน/ลบได้ Re-Write card

บัตร Re-Write 
ขนาด  5.4 x 8.6 cm มีหลายความหนา ตั้งแต่ 0.3 ,0.5 และ 0.76 มม.
เป็นบัตรที่ใช้ได้เฉพาะเครื่องพิมพ์แบบ Re-write ( เช่น Solid 310R ,Star re-write printer)
ซึ่งสามารถเขียนและลบได้ แต่พิมพ์สีได้เพียงสีเดียว 

Line : @thaismartcards

email : thaismartcards@gmail.com 

Visitors: 48,799